FANDOM


Biometal jest bardzo wytrzymałym tworzywem sztucznym obiawionym biomantom przez Neona. Wyglądem przypomina chrom lub rtęć, jednak pod wpływem oddziaływań psionicznych zaczyna zachowywać się jak ożywiona tkanka. Ta niespotykana właściwość polimeru pozwoliła na stworzenie syntetycznych istot, nie będących golememi - bionecronów.

Właściwości psiaktywne biometalu są wykożystywne również w detektorach pola psionicznego.