FANDOM


Ze względu na niezdolność ludzi do stawienia czoła bionecronom w fizycznej walce, gildia genetyków rozpoczęła projekt badawczy mający na celu stworzenie nowej odmiany wojowników. Podjęto próby stworzenia hybryd ludzi i zwierząt. Nowi żołnierze mieli być odporniejsi i silniejsze fizycznie, a jednocześnie dorównujący ludziom sprytem. Po kilkunastu latach powstało kilka kanonów kodu genetycznego, które doprowadziły do powstania zupełnie nowych ras.