FANDOM


Concept02c
Mediatorzy to kasta osób, które są pośrednikami między ludźmi i bóstwami. Czasami nazywa się ich kapłanami czy szamanami. Byli pierwszymi, którzy na wielką skalę korzystali z nadnaturalnych mocy. Czary mediatorów powszechnie uznaje się to za pewną odmianę psioniki jednak działającą na innych zasadach.

Niegdyś bardzo potężni. W obecnym zniszczonym świecie nie trzymają już takiej władzy. Korzystają jednak z każdej okazji by odbudować świat na swoich lecz ukształtowanych przez bóstwa zasadach. Mediatorzy mają sporą wiedzę na temat różnych artefaktów czy nadprzyrodzonych miejsc i wydarzeń. Są kluczem do większości zagadek współczesnych czasów i między innymi dlatego wciąż budzą wśród ludzi respekt i strach.