FANDOM


Neon jest bóstwem, które ucieleśnia zimną logiką i naukową metodę. Najnowszymi osiągnięciami nauki próbuje zrozumieć naturę świata i znaleźć jakiś sposób by przejąć nad nim kontrolę. Nie wiadomo jednak czy chce to zrobić na korzyść czy niekorzyść ludzi. Jako bóstwo jest oficjalnie tolerowany, jednak jego wyznawcy często spotykają się z nieufnością, a czasami nawet nienawiścią.

Mediatorzy Neona posiadają moc manipulowania materią, a ci potężniejsi nawet ludzkim umysłem. Większość swojego czasu spędzają w laboratoriach prowadząc eksperymenty, które prawie zawsze budziły obawę wśród zwykłych ludzi.

Neon nie posiada fizycznej manifestacji jednak może odezwać się z ust jakiejkolwiek osoby, której narzucił swoją wolę. Możliwe jest nawet skontaktowanie się z nim przez komputer.